Invalid Transaction - Rus Advocat De Consulta On-Line

Un exemple d'això podria ser un empleat en una empresa

Si us plau, consulteu la nostra pàgina web per més informacióAquí ens demostrarà com CABAM pot ser utilitzat per identificar qualsevol invalid operacions Això es fa perquè si la financeres i operatives, controls no han funcionat correctament, podria donar lloc a pèrdues econòmiques. Anem a dir que es paga en un determinat dia de cada mes i es paga correctament durant mesos, però després dimiteix al final d'aquests mesos. Si continua abonaran en els mesos següents, CABAM es aprendre i identificar aquest com una anomalia, com ell no hauria d'haver rebut aquests pagaments.