Subsidi a Rússia — RússiaA Rússia, les prestacions com el subsidi i maternitat benefici són a càrrec de l’empresari (o una institució educativa) i reemborsats per l’Assegurança Social de Fons. Efectivament, és l’estat que pagui els beneficis, però els càlculs es fan en base a la informació facilitada per l’empresa o la institució educativa. Els beneficis per a les rus ciutadans, o a aquells estrangers registrats com permanent o temporal, resident a Rússia, s’enumeren a continuació. Les xifres exactes de les prestacions poden variar enormement d’una regió a una altra, de manera que la consulta s’ha de fer en quant serà rebut.

Estrangers que viuen en el país en un estatus temporal són elegibles per rebre la maternitat i beneficis per maternitat. Per trobar a quins altres beneficis que es pot sol·licitar, fes bé amb l’empresari o directament a les oficines regionals de l’Assegurança Social de Fons a Moscou o Sant Petersburg. Beneficis són pagats des del primer dia després de la final de maternitat (o paternitat) sortir, i no més tard de les deu dies després de tots els documents necessaris es van presentar.

Vols canviar els seus diners en una altra moneda

Si vostè compra el seu lloc en el sol o enviar diners a casa, la Moneda del regne UNIT fa que el procés tan suau i cost-efectiva possible